Kinesiologi

Kommer från grekiska ordet kinesis (rörelse) och är en lära där man testar kommunikationen i kroppen genom att utmana nervsystemet med hjälp av att testa spänningen i musklerna.

Så fungerar Kinesiologin

En kinesiolog använder sig av så kallad manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Den manuella muskeltestningen är en diagnostiseringsmetod där man utmanar kroppen med hjälp av neuromuskelära tester som gör att man kan tolka kroppens elektriska impulser och den neurologiska kommunikationen.

Det man funnit inom kinesiologin är att kroppens muskler är associerade med olika organ och att man kan hjälpa kroppen både genom att hjälpa muskeln för att stärka organet och förbättra förutsättningarna för organet och då fungerar muskeln bättre.

Det bästa med kinesiologin är att den går att använda tillsammans med andra läror där man med hjälp av kinesiologin kan förbättra och säkerställa sina diagnoser och behandlingsmetoder alternativt få fram undermedvetna kunskaper. Det är dock viktigt att utövaren har rätt grundläggande kunskaper för att kunna säkerställa att kroppen förstår frågan och att inte svaren feltolkas.

Historik

Den moderna kinesiologins grundare påstås vara George Goodheart, Dr of Chiropractic, som tillsammans med en grupp i slutet på 1960-talet utvecklade AK – Applied Kinesiology. Han upptäckte i samband med att han arbetade med en basketspelare att kroppen reagerade på olika sätt beroende på hur man placerade händerna på kroppen. För att förstå mer om detta gick han samman med några läkare och terapeuter. Efter några år bestämde de att gå ut med den information de funnit eftersom de tyckte den var för bra för att bara behålla inom gruppen.

Mac Pompeius Wolontis har forskat på detta och då sett att det inte är hela sanningen utan fått fram att Traditionell Kinesiologi är en medicinsk gymnastisk rörelseterapi och behandlingsmetod som grundades, skapades och utvecklades i Sverige av Lars Gabriel Branting, Pehr Henrik Ling och Carl August Georgii på svenska Kungliga Gymnastiska Central-Institutet GCI i Stockholm, under åren 1813-1881.

Den manuella muskeltestningen utvecklades sedan av Dr. Robert Lovett M.D. och de amerikanska fysiotera¬peuterna Henry Kendall P.T. och Florence Kendall P.T. publicerade 1949 en klassisk referensbok ”Muscles-Testing and function” som till en början användes av sjukgymnaster och kiropraktorer jorden runt.

Kinesilogi står för rörelse lära

Kinesiologin kommer alltså inte från Kina (utan från Sverige och senare USA). Läran om Kina heter sinologi (sina+logos) medan kinesiologin kommer från (kinesis+logos) rörelselära. Däremot används kinesiska kunskaper om akupunkturmeridianer och energiflöden i kroppen.

Holografisk kinesiologi® (HKT) och TUNING®

är inte heller samma sak som den traditionella akademiska kinesiologin som omfattar biomekanik och rörelselära som sjukgymnaster använder sig av även om dessa tester också kan användas inom kinesiologin.


Holografisk kinesiologi® och TUNING® är fysiska och mentala behandlingssystem som ger helhetsbehandlingar för kropp och själ där muskeltesterna används för att förstå kundens situation för att maximera resultatet och minimera felmarginalerna för att få det exakt individanpassat för våra kunder.