TUNING® - mental behandling

gör dig lyckligare och löser upp framgångshinder samt stärker motivationen att lyckas och får dig att fokusera rätt.

TUNING® handlar om personlig utveckling som får din kropp att göra rätt reflexmässigt. Alla föds inte med perfekta psykiska och mentala förmågor men de som vill kan utveckla och bygga upp dem.

Målet är att din kropp skall hitta och alltid vara i ett framgångsrikt tillstånd som hjälper dig att tänka, känna och göra det som får dig att må bra och lyckas i varje situation. Vet du inte hur du skall göra, har du mentala blockeringar eller omedvetna regler som hindrar dig från att lyckas kan det vara svårt. Men detta går att programmera om med hjälp av TUNING®.

Vi hjälper dig med att

t ex sluta röka, få din idealvikt, börja tycka om att träna, äta nyttigt, prata inför grupp, bli av med fobier, hantera stress, oro, en svår situation eller person alternativt bli bättre på att leva i nuet och prestera max, kan TUNING® hjälpa dig att kommunicera rätt och skapa de tankar, känslor, hormoner och endorfiner som behövs för att lyckas.

Lev med rätt sanning och bli en vinnare

Genom att ställa frågor till din kropp får vi reda på kundens sanning. Och stämmer det inte med den sanning man vill leva med programmerar vi om den. Det är inte ovanligt att kunder kommer och har programmeringar som att ”Jag vill inte vara 100 % lycklig eller frisk” alternativt ”Jag tillåter mig inte att vinna eller älska mig själv". Lever man med dessa underliggande sanningar kommer man att hålla sig tillbaka i livet men det går att programmera om med TUNING®

Varje kund är unik, en kan behöva stärka sin motivation för att nå sina mål, en annan behöver bli bättre på att älska sig själv och en tredje kan behöva lösa upp och ta bort det som stressar, oroar eller hindrar dem från att nå sina mål. Allt för att lyckas!

Hur fungerar det?

Hjärnan styr hur vi uppfattar vår verklighet när den får signaler som den sedan tolkar, bearbetar och reagerar på. Det behöver inte vara rätt men det är hjärnans sanning. Från det att vi föds utvecklas och förändrar sig hjärnan ständigt, den är plastisk vilket gör att det aldrig är för sent att lära om och förbättra sig. De flesta vet hur de vill tänka och känna i varje situation men det är inte säkert att de lyckas.

Gör rätt per automatik

Kroppen kan gå på autopilot och de kan känna olust, avundsjuka, missunnsamhet eller bli arga och irriterade istället för att lägga all sin tid och kraft på att bli bättre och lära sig att bli den person som krävs för att lyckas.

Med hjälp av TUNING® kan du programmera om din hjärna att göra rätt per automatik.

Viktigt att få positiv stimulans

Vi mår alla bäst när vi känner oss trygga och harmoniska. Men hjärnan behöver stimulans och det är enormt viktigt att lära sig positiva sätt att få detta annars finns det en risk att hjärnan skaffar sig action på destruktiva sätt. Dessa destruktiva sätt blir sedan invanda beteenden som du kan behöva hjälp med att bryta.

Hjärnan är plastisk, den ändrar och anpassar sig hela livet. Med TUNING® kan du snabbt och enkelt sätta dig och din kropp i rätt tillstånd för att kunna tänka, känna och göra det som fungerar för att nå dina mål.

Bättre mentala programmeringar

TUNING® hjälper kroppen att hitta och använda den kunskap och visdom som finns. De flesta vet hur de vill tänka, känna och reagera i olika situationer men kroppen gör annorlunda. När kroppen, med hjälp av TUNING® fått de rätta programmeringarna kan vi göra rätt instinktivt även när vi är trötta, stressade eller oförberedda.

Hur du kan agera automatiskt på rätt sätt

Livet består av både med och motgångar och oavsett vad som händer skall du kunna hantera det på ett bra sätt. Positiva saker skall du njuta av och problem skall du lösa och lära dig något av. Kan du inte detta, behövs bättre mentala programmeringar. Du skall göra rätt automatiskt, gör du inte detta kan du få hjälp. Alla positiva bra reaktioner skall sitta i ryggmärgen och eventuella negativa reaktioner skall medvetandegöras, lösas upp och tas bort.

Därför är det viktigt med bra förebilder

Har vi aldrig haft riktigt bra förebilder som lärt oss hur vi skall tänka och känna på vinnande sätt i olika situationer kan det vara svårt att råka göra rätt. Vissa har även fått fördelar av att göra fel och då kan det vara ännu svårare att byta ut ett dåligt beteende mot ett bättre. Med ökad medvetenhet, bättre programmeringar och självinsikt blir allt möjligt!

I de behandlingsmetoder vi utvecklat blandas medicin, nutrition och olika alternativ medicinska metoder. Vi utlovar eller garanterar aldrig några resultat av våra behandlingar, vilket vi inte heller får göra enligt lag. Däremot är metoderna utvecklade för att kunna erbjuda våra kunder det som fungerar bäst, för att bygga upp kroppens immunförsvar på naturlig väg.

Vi hjälper dig att identifiera vad du behöver arbeta med

En behandling tar ca två timmar, vi hjälper kunden att identifiera vad kunden behöver arbeta med men det är kunden själv som gör programmeringen. Ingen annan än kunden själv vet bäst vad som pågår i kroppen och för att få bestående resultat är det kunden själv som måste göra jobbet.

Oavsett vem du är och vilka önskningar du har med din mentala hälsa så är du alltid välkommen hos oss vi finns här för dig.