Vad kan jag få hjälp med?

vi fokuserar på vad vi kan förändra och förbättra och få ett bestående resultat

Alla kan alltid må bättre, frågan är hur bra vill du må och vad är du villig att göra just nu?

Oftast mår vi inte bättre än vi tror att vi kan, därför är det bra att bli mentalt starkare. Med bättre mentala och psykiska förmågor kan jobbiga situationer eller tillstånd bli lättare att hantera och man kan se möjligheter och fatta bättre beslut som gör att man kommer ur situationen snabbare. TUNING® behandlingar är bäst för detta.

Om din kropp inte kan prestera det du vill, du har kommit till en platå i livet, har en återkommande skada eller andra besvär alternativt lider av problem eller en sjukdom beror detta enligt den senaste forskningen till 95 % på din livsstil och till 5 % på dina gener. Det intressanta är att man nu också påvisat att generna kan förändras och förbättras med sund kost och träning. Framtiden får utvisa hur viktig livsstilen är…

Viktiga hälsonycklar

Att äta nyttigt, träna och andas djupt och avslappnat är viktigt men många behöver hjälp med att veta vilken kost som är nyttig för dem - vad skall uteslutas och vad skall tillföras. Många behöver därför hjälp att hitta vad som stör mest och få hjälp att lösa upp och ta bort detta. HKT behandlingarna är specialiserade på detta.

Allt för att maximera din energi och välmående.

När kroppens immunförsvar stärks kan alla möjliga besvär försvinna. Kunder som har fått HKT behandlingar och börjat leva efter kroppens sanning med FOR HUMAN HEALTH livsstilen har blivit bättre eller fria från:

Sjukdomar/Besvär

 • Allergier
 • Astma
 • Autoimmuna sjukdomar t ex MS, ME, ALS
 • Borrelia
 • Cancer*
 • Diabetes*
 • Epilepsi*
 • Fetma
 • Förkylningar
 • Hjärtbesvär
 • IBS- tarmbesvär
 • Inflammatoriska besvär som artros, reumatism mm
 • Ledproblem
 • Magbesvär
 • Smärta
 • Sömnbesvär
 • Ulcerös Colit och Crohns
 • Värk
 • Åderbråck
 • Återkommande skador
 • Nedsatt smak och luktsinne

Idrottsprestation:

 • Förbättrad idrottsteknik
 • Ökad rörligare
 • Förbättrad balans
 • Förbättrad precision
 • Ökad styrka
 • Förbättrad kondition
 • Ökad uthållighet

*Enligt lag får vi inte utlova eller garantera några resultat av våra behandlingar. Vi behandlar aldrig heller någon specifik sjukdom utan hjälper våra kunder att bygga upp sitt eget naturliga immunförsvar.

Utöver behandlingen lär vi också ut FOR HUMAN HEALTH - livsstilen som följer kroppens naturlagar och förbättrar internmiljön i kroppen. På detta sätt får kunder mer energi och kan bli friskare.

Kontakta oss för en unik behandling som ger en mer hållbar livsstil.